Ở độ tuổi mẫu giáo, cùng với sự hoàn thiện về nhận thức, trẻ cũng không ngừng sáng tạo. Hạt giống sáng tạo luôn hiện hữu trong từng hành vi của trẻ, được biểu hiện bằng trí tưởng tượng phong phú, sự sáng tạo với cái "tôi" đầy cá tính trong các trò chơi, hoạt động. Ở AMI, trẻ được tạo cơ hội để khám phá và thể hiện suy nghĩ, phát triển khả năng sáng tạo thông qua tư duy hình tượng, bài tập về tư duy logic, rèn luyện tư duy đổi mới và giải quyết vấn đề đột phá.