Với nhiều điểm tương đồng về triết lý, phương pháp và mục tiêu giáo dục, việc hợp tác giữa AMI cùng hệ thống hệ thống giáo dục Alpha School sẽ tạo nên một lộ trình giáo dục xuyên suốt cho những công dân toàn cầu tương lai.

Cùng với việc hợp tác toàn diện này, các bên sẽ có các chương trình trao đổi giáo dục trải nghiệm đồng bộ, xuyên suốt nhằm đưa tới cho học sinh khối mầm non cơ hội tiếp cận với môi trường giáo dục tiếp nối đồng nhất. Việc hợp tác này cũng mở ra các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, phụ huynh , đem tới những giá trị giáo dục tốt đẹp, bền vững trong thời gian tới.

AMI EDUCATION - GROWING IN LOVE