Tại Việt Nam, đuối nước là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5 - 14 tuổi; tỷ lệ trẻ em đuối nước ở nước ta đã giảm nhưng vẫn còn gần 2.000 trẻ đuối nước mỗi năm. Việc hướng dẫn cho trẻ có khả năng tự bảo vệ bản thân là vô cùng cần thiết. Hiểu được tầm quan trọng này, các thầy cô tại AMI luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa giúp trẻ vừa vui chơi những vẫn có sự luyện tập cả về thể chất và kỹ năng sống.