AMI Education

PROJECT-BASED LEARNING

Sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật để đưa những điều trẻ cần thành điều trẻ muốn. Thông qua các trải nghiệm khám phá, sáng tạo đa dạng trẻ có môi trường phát triển đa kỹ năng, đa trí tuệ và bộc lộ thiên hướng học tập, năng lực vượt trội của cá nhân mình, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu và đam mê học tập suốt đời của trẻ.

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CÁ NHÂN HOÁ
Theo dõi, đánh giá quá trình học tập & phát triển của trẻ, đối chiếu với thành tựu của trẻ trong các giai đoạn trước, từ đó ghi nhận sự nỗ lực, thế mạnh vượt trội và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện. Việc học tập dựa trên phương pháp cá nhân hoá cũng nâng đỡ tinh thần và cảm xúc của trẻ trong quá trình học tập, giúp trẻ hướng tới mục tiêu hiệu quả.

AMI PRESCHOOL

"Giáo dục xuất phát từ trái tim, đi đến đích nhờ trí tuệ"

 Cơ sở 1: Park Hill 09-10, Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/amitimescity

 Cơ sở 2: Park 01, Aquabay, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Fanpage: https://www.facebook.com/AMIecopark

AMI PRESCHOOL

"Giáo dục xuất phát từ trái tim, đi đến đích nhờ trí tuệ"

 Cơ sở 1: Park Hill 09-10, Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Fanpage: https://www.facebook.com/amitimescity

 Cơ sở 2: Park 01, Aquabay, Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên

Fanpage: https://www.facebook.com/AMIecopark

Scroll To Top
Facebook Instagram YouTube linkedin